Opnieuw meer dan 600 inzendingen voor Vlaamse Scriptieprijs

Artikel

Op zondag 2 oktober verstreek de deadline voor deelname aan de Vlaamse Scriptieprijs, de jaarlijkse zoektocht naar de beste eindwerken geschreven aan de Vlaamse hoger onderwijsinstellingen. Liefst 625 afstudeerders schreven zich in voor de vijftiende editie van de wedstrijd. 

De Vlaamse Scriptieprijs wordt georganiseerd met de steun van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse Overheid en staat open voor eindwerken uit alle wetenschapsdomeinen. Via de wedstrijd wil Scriptie vzw knappe eindwerken van studenten promoten bij het grote publiek. Bij deze vijftiende editie dingen 625 net afgestudeerden naar de prijs waaraan een geldsom van 2.500 euro verbonden is.

KU Leuven en UGent als hofleveranciers 
De KU Leuven (168) en de UGent (163) zijn traditiegetrouw de hofleveranciers van de Vlaamse Scriptieprijs. Liefst 331 van de 625 inzendingen komen van Vlaanderens grootste universiteiten, die samen 53% van de deelnemers afvaardigen.

Opmerkelijk is dat het aandeel Hogeschool-studenten quasi verdubbelde van 96 deelnemers in 2015 naar 184 in 2016. De hogescholen zijn daarmee goed voor 29% van de deelnemers. De sterke stijging is allicht te wijten aan de pas gelanceerde Bachelorprijs, een deelprijs voor professionele bachelors. Odisee (32 deelnemers), de Arteveldehogeschool Gent (29) en de VIVES Hogeschool (23) zijn het best vertegenwoordigd. 

Sociale wetenschappen

Het gros van de ingestuurde scripties behandelen sociaal-wetenschappelijke thema's (53%). De jury van de Klasseprijs krijgt een pak huiswerk: 78 scripties met betrekking tot onderwijs vertrekken richting Klasse-redactie. De exacte en technische wetenschappen zijn samen goed voor 30% van de inzendingen. Dat vertaalt zich in respectievelijk 149 deelnemers voor de EOS-prijs en 76 kandidaten voor de Agoriaprijs. Tot slot vertegenwoordigen eindwerken uit de geesteswetenschappen 17% van de inzendingen.

Vrouwen overtuigend in de meerderheid
Vooral vrouwen (396) vinden de weg naar de wedstrijd, wat op zich niet opmerkelijk is vermits vrouwen sterker vertegenwoordigd zijn aan Vlaamse hogescholen en universiteiten. Het aandeel vrouwelijke deelnemers bij de Scriptieprijs is 63%. Met slechts 37% zijn de mannen duidelijk in de minderheid en is er zelfs sprake van een duidelijke oververtegenwoordiging van vrouwen als we de genderverhoudingen bij het afstuderen in het hoger onderwijs (58% vrouwen vs. 42% mannen in 2013-2014) bekijken. 

Winnaar(s)?

Een tienkoppige anonieme jury van journalisten, uitgevers en academici wacht de zware opgave om een winnaar te kiezen uit de vele inschrijvingen. In het verleden kweten o.a. Jörgen OosterwaelIndra Dewitte en Yves Desmet zich van deze taak. De werken worden beoordeeld op hun journalistiek niveau, nieuwswaarde en wetenschappelijke kwaliteit. Wint straks de auteur van de scriptie “Moeders over stiefmoederschap: de mythe voorbij?” of toch eerder de studente die “Further exploration of the imidazole pKaH motif in DNAzymes through NMR studies of sequence permutations” uit haar pen schudde? En wie gaat aan de haal met de Klasse-, de Eos- en de Agoriaprijs? De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking op 20 december in het Stadhuis van Brussel, in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel en Wtnschp, het expertisecentrum wetenschapscommunicatie Brussel.

Facts & figures